De nadelen van “no cure no pay”

Start met incasseren.
Neem contact op

De verraderlijkheid achter “no cure no pay”

Er zijn veel incassobureaus die pronken met de no cure no pay werkwijze welke zij hanteren. Echter lijkt dit vaak mooier dan dat het is. In dit blog vertellen wij u waarom.

Wat is no cure no pay?
De werkwijze no cure no pay betekent vrij vertaald: “Geen oplossing, geen betaling.” Dit klinkt als de ideale situatie voor een ondernemer. Wanneer het incassobureau dus niks ophaalt, hoeft u niks te betalen! Maar op het moment dat er wél wordt betaald, beginnen ze een “no cure no pay-vergoeding” te rekenen. Maar wat is dit eigenlijk, en waarvoor moet u dit betalen? Het is eigenlijk net als marktplaats. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook. Wij noemen deze werkwijze dan ook wel, “no pay no cure”.

No pay no cure
Een incassodossier vergt nou eenmaal veel aandacht. Gaat u maar na, hoe veel tijd heeft u al gestoken in de debiteur voor deze ter incasso is gesteld. U heeft al een redelijke termijn gegeven bij het versturen van de factuur. Vervolgens heeft u een herinnering verstuurd en misschien ook wel een tweede. En als laatste heeft u nog een ingebrekestelling verstuurd met het laatste verzoek tot betalen. Wanneer het dossier eenmaal ter incasso wordt gesteld zijn er vaak al weken verstreken. Een no cure no pay incassobureau zal dan ook niet tot het uiterste gaan, aangezien zij afhankelijk zijn van de betalingen van de debiteur.

Casus
Stelt u voor dat het incassobureau 2 opdrachtgevers heeft:
Opdrachtgever 1:
7 dossiers ter incasso
Totale hoofdsom van €500,-
Alle debiteuren sluiten een regeling af na enige moeite.

Opdrachtgever 2:
2 dossiers ter incasso
Totale hoofdsom van €600,-
De vorderingen worden beide betwist en de debiteuren zijn nauwelijks tot niet te bereiken.

In bovenstaande casus kan ik u verzekeren dat de volle aandacht van een no cure no pay incassobureau uit zal gaan naar opdrachtgever 1. De dossiers van opdrachtgever 2 zullen weinig tot geen aandacht krijgen aangezien ze hier veel moeite voor zullen moeten doen en zij niet zeker zijn van resultaat. Uiteindelijk zal het incassobureau aangeven dat er geen oplossing te behalen valt in de minnelijke fase en er dus kosten in rekening zullen worden gebracht om het dossier in de juridische fase te beslechten. Dit zonder dat er al te veel moeite is gedaan om tot een oplossing te komen. Mocht er in de juridische fase alsnog geen oplossing worden behaald zullen er over de reeds betaalde juridische kosten ook nog kosten bij u in rekening worden gebracht genaamd: “no cure no pay-vergoeding”.

Debtt doet het anders
Bij Debtt werken wij niet op basis van no cure no pay, dat lijkt mij duidelijk. Wij werken op contractbasis en geven u vooraf een duidelijk overzicht van welke kosten u maakt en welke kosten hier bij zouden kunnen komen indien er andere wegen dienen te worden bewandeld (denk aan beslagleggingen etc.). De pakketten die wij aanbieden aan onze opdrachtgevers worden als erg prettig ervaren en zijn op maat gemaakt voor de verschillende soorten ondernemingen. Groot of klein maakt niet uit. Alle dossiers van onze opdrachtgevers krijgen de benodigde aandacht.

Open en transparant
Alle stappen die door onze dossierbehandelaars worden genomen zijn inzichtelijk voor de opdrachtgever in het online klantenportaal. Niet alleen zijn de genomen stappen inzichtelijk maar ook zijn de nog te nemen stappen te zien. Naast dat de klant gebruik kan maken van ons klantenportaal vinden wij het prettig om onze klanten ook telefonisch te informeren over de stand van zaken. Indien er betalingen zijn gedaan bij ons ontvangt de klant op hetzelfde moment als wij een bevestiging van ontvangst. Conform afspraak zal dit dan ook direct worden verwerkt.

Uitkeren van gelden
Wanneer er een betaling is ontvangen bij Debtt wordt dit volgens afspraak afgedragen naar de klant. Ook hierbij laten wij zien dat wij een averechtse verhouding hebben met een no cure no pay incassobureau. Volgens de wet zouden wij de incassokosten mogen inhouden voor wij (een gedeelte van) de hoofdsom uitbetalen. Echter rekenen wij naar rato af zodat wij, in tegenstelling tot no cure no pay incassobureaus, niet stoppen nadat ons eigen deel is geïncasseerd. Na 1 werkdag worden de ontvangen gelden dan ook direct afgedragen aan onze opdrachtgevers.

Kortom: laat u niet misleiden door no cure no pay
In de incassobranche gebruiken wij vaak de uitspraak: “Schijn bedriegt”. Debiteuren die beloftes doen welke niet na worden gekomen, valse betaalbewijzen etc., maar dus ook no cure no pay incassobureaus.

Neem contact op met ons en wij zullen u bewijzen waarom wij niet met no cure no pay werken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat hier uw reactie achter!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *