Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd

Start met incasseren.
Neem contact op

Ruim 85 procent van de kleine ondernemers kampt weleens met rekeningen die te laat worden betaald. Als de inning niet lukt, kan een incassobureau een oplossing bieden. Hoe onderscheid je een betrouwbaar bureau van een minder betrouwbaar incassobureau? Het aantal incassozaken steeg vorig jaar met ruim 16 procent naar 4,2 miljoen. In totaal stond er voor 7 miljard euro aan vorderingen open. Omdat niet-betaalde rekeningen een risico vormen voor de continuïteit van je bedrijf, is het belangrijk om snel in actie te komen als een betalingstermijn is verstreken.

Goed en integer incassokantoor

Als het niet lukt om een rekening zelf te incasseren, kun je de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De incassomarkt is echter niet beschermd. Iedereen mag een incassobureau beginnen; ook als het ontbreekt aan de benodigde kennis en ervaring. Hierdoor zijn in de markt ook beunhazen actief: bedrijven die het met de regels niet nauw nemen, of debiteuren op een agressieve, intimiderende manier bejegenen. Het is dus van belang om een goed en integer incassokantoor te kiezen.
Wetsvoorstel

Om hier een eind aan te maken, heeft de ChristenUnie vorig jaar een initiatief wetsvoorstel aangekondigd dat de incassobranche moet reguleren. Dit voorstel zal voorzien in kwaliteits- en opleidingseisen en een verplichte klachtenregeling. Ook zal een toezichthouder worden aangewezen, die beschikt over sanctiemogelijkheden, om incassobureaus die zich niet aan de wet houden aan te pakken. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten kan nog niet zeggen wanneer zij het wetsvoorstel indient. Mogelijk is het voorstel dit najaar al klaar. Tot die tijd moet je dus zelf op zoek naar een betrouwbaar bureau.

Derden rekening
Heel belangrijk is ook dat alle aangesloten incassobureaus beschikken over een derden rekening, waarop betalingen van debiteuren terechtkomen. Bedragen op die rekening zijn beschermd tegen een faillissement. Als een debiteur heeft betaald, maar het geld niet is gestort op een derden rekening, kun je naar je geld fluiten als het incassobureau failliet gaat. Debtt is in het bezit van een derden rekening.
Debtt Incasso heeft de verplichting om een medewerker op te leiden. Verder zijn er heldere regels over een goede communicatie met de opdrachtgever zoals duidelijke contracten, melding over de voortgang en het moment van afdracht van geïnde vorderingen. Eens in de twee jaar worden deze strenge vereisten vanuit het hoofdkantoor onderworpen aan een strenge controle.

Klachtenregeling

Debtt heeft een duidelijke klachtenregeling. Als er iets mis gaat en de vestiging lost het geschil niet naar tevredenheid op, dan kun je daar terecht. Ook is van belang dat het incassobureau alleen de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengt. Leg alle afspraken over kosten en kostenverhogingen vast. Veel incassobureaus noemen op hun website namen van klanten. Je kunt hier echter niet uit afleiden hóe het incassobureau de bedragen int en of debiteuren wel op een nette manier worden aangesproken. Die bejegening is wel belangrijk, want de reputatie van je bedrijf en de relatie met je klant staan op het spel als je in zee gaat met een bureau dat zich agressief opstelt en woekertarieven in rekening brengt. Debiteuren lopen doorgaans niet te koop met hun ervaringen met een incassobureau. Referenties van debiteuren kunt u dus vaak met een korrel zout nemen maar referenties van de opdrachtgevers zijn zeer betrouwbaar.

No cure no pay

Veel incassobureaus werken op basis van no cure no pay. Als zo’n bureau er niet in slaagt de vordering te incasseren, dan hoef je niets te betalen. Dit lijkt natuurlijk een super verschijnsel, echter wordt dit verschijnsel ook wel “no pay no cure“ genoemd. Hoe meer energie er in een dossier wordt gestopt, des te meer resultaat er wordt gehaald. Een “no cure no pay“ kantoor zal zich niet uiterst inspannen en het resultaat in het minnelijke traject zal dan ook zeer gering zijn. Uiteindelijk zullen ze de opdrachtgever het advies geven om een gerechtelijk traject op te starten en hierover zullen zij een uurtarief rekenen, deze kosten zullen wederom hoog uitvallen en op deze manier ontvangen het incassokantoor als nog het geld. Debtt werkt vooraf met een duidelijk tarief en zo weet u vooraf al waar u aan toe bent, dit voorkomt verassingen en Debtt stopt hierdoor enorm veel energie in de lopende dossiers.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat hier uw reactie achter!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.