Incasseren in de kraanverhuur

Start met incasseren.
Neem contact op

Onlangs zijn wij op gesprek geweest bij een kraanverhuurder, welke aangaf dat hij drie dossiers had waarbij zijn huidige incassobureau zei dat deze gesloten moesten worden omdat er geen verhaalsmogelijkheden waren.  Nadat wij een goed gesprek hadden met deze kraanverhuurder is er direct besloten om de samenwerking met elkaar aan te gaan en zijn deze drie dossiers dan ook direct door ons in behandeling genomen.

Door toedoen van het incasseren via onze verschillende media-kanalen werd er direct contact gelegd met de betreffende debiteuren. Echter, werden door deze debiteuren toezeggingen gedaan die niet werden nageleefd. Bij Debtt zijn wij echter van een strikte naleving van de afspraken en hier werden ze dan ook direct op geattendeerd. Op basis van het strikt naleven van de afspraken en het contact via het medium Whatsapp hebben twee van de drie debiteuren binnen één week hun openstaande vorderingen volledig via I-Deal betaald bij ons. 

Één debiteur had echter een ander verhaal; deze man gaf aan dat hij al een bedrag had voldaan bij het vorige incassobureau van onze opdrachtgever en vroeg zich af waar deze betaling is gebleven. Hierna werd er door ons direct contact opgenomen met de opdrachtgever, welke zich op zijn beurt afvroeg waarom er door zijn huidige incassobureau werd gezegd dat het dossier gesloten moest worden terwijl er een betaling was geïncasseerd. De opdrachtgever nam direct contact op met zijn vorige incassobureau en er werd aangegeven dat de incassokosten waren betaald door de debiteur en dat hij hierna geen mogelijkheid meer zag om verder te incasseren. Conform zijn voorwaarden mocht hij dan ook bij de eerste betaling zijn incassokosten inhouden.

Wij doen dit anders. Bij Debtt houden wij onze klanten altijd op de hoogte van betalingen die binnen komen. Zodra er een betaling bij ons binnenkomt ontvangen onze klanten direct een mail met de hoogte van de betaling en het restant van de vordering. Hiermee is de klant altijd op de hoogte van de gang van zaken in zijn dossiers en bieden wij volledige openheid van zaken. Ook bieden wij onze klanten de mogelijkheid om tussentijds af te rekenen, hetgeen wij ook aan kunnen bieden omdat wij volledige openheid van onze dossiers geven aan de klanten.

Terugkomend op het verhaal is ook dit dossier inmiddels opgelost met een regeling en is het bedrag wat de debiteur heeft voldaan in mindering genomen op de vordering die wij hebben overgenomen. Dit ter tegemoetkoming van de debiteur en onze opdrachtgever. Reden hiervoor is omdat wij gewoon een snelle oplossing willen behalen waar beide partijen baat bij hebben. Zodat onze klant dit af kan sluiten en doen waar hij goed in is: ondernemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat hier uw reactie achter!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.