Incasso calculator.

Bereken uw incassokosten:

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u mag rekenen bovenop uw vordering. Om u tijd te besparen hebben wij voor u deze incassocalculator gemaakt. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk de incassokosten berekenen. Niet alleen is het handig om zelf op de hoogte te zijn van deze kosten, maar kunt u het ook uit voorzorg vermelden in een aanmaning.

U kunt de aanmaningen ook door ons laten versturen. Wij versturen dan namens u een 16 dagenbrief. Hierin verzoeken wij de debiteur om de openstaande factu(u)r(en) alsnog te voldoen zonder bijkomende kosten. Deze brief moet voldoen aan een aantal vereisten welke vaak worden vergeten.

Incassocalculator:

Incassokosten voor de debiteur

0,00

0.00

De incassokosten, die in rekening worden gebracht bij de debiteur, zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Incasso Kosten (WIK). Onderstaande staffel is hierbij van toepassing:

0 %

over de eerste € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 40,-

0 %

over de volgende € 2.500,- van de hoofdsom van de vordering

0 %

over de volgende € 5.000,- van de hoofdsom van de vordering

0 %

over de volgende € 190.000,- van de hoofdsom van de vordering

0 %

over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Het gebruik van de staffel kan lastig zijn, daarom hebben wij een incassocalculator voor u gemaakt. Met deze incassocalculator hoeft u enkel het factuurbedrag in te vullen. De incassokosten worden dan voor u uitgerekend.

Wet Incassokosten

Op 1 juli 2012 is de WIK officieel ingegaan. De volledige naam hiervoor is de Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Elk incassobureau dient zich te houden aan de kosten zoals deze genoemd worden in deze wetgeving. Hierin worden namelijk de regels bepaald over welke kosten in rekening mogen worden gebracht bij het uitblijven van betaling.

Rekenvoorbeelden:

1) Bij een vordering met een hoofdsom van € 200,- bedragen de incassokosten:
15% over € 200,- = € 30,00 maar dit ligt onder het minimum, dus wordt het minimum berekend en zijn de incassokosten € 40,-.

2) Bij een vordering met een hoofdsom van € 20.000,- bedragen de incassokosten:
15% over € 2.500,- = € 375,- verhoogd met:
10% over € 2.500,- = € 250,- verhoogd met:
5% over € 5.000,- = € 250,- verhoogd met:
1% over € 10.000,- = € 100,-

Totaal is in dit rekenvoorbeeld sprake van € 975,- aan incassokosten.

Incassokosten in de aanmaning.

Bij particuliere vorderingen bent u verplicht om een laatste aanmaning te versturen alvorens u een factuur ter incasso kunt stellen. In deze laatste aanmaning dient u de exacte wettelijke incassokosten te vermelden.

Wettelijke rente.

Naast de incassokosten, kan er wettelijke rente worden geïncasseerd. Veel kantoren communiceren dit niet open en transparant en houden dit bedrag zelf in. Bij Debtt maken wij ook de rente inzichtelijk en keren wij dit uit aan u als rechthebbende bij een succesvolle incasso.

Wanneer mag je incassokosten in rekening brengen?

Incassokosten mogen in rekening worden gebracht wanneer er wordt voldaan aan aan een aantal eisen. Welke eisen dit zijn, is afhankelijk naar de afnemer. Gaat het om een zakelijke of een particuliere afnemer?

Veelgestelde vragen

De Wet Incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden.

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden. In de rechtspraak en daarbuiten is dit de ’16-dagen brief’ gaan heten. In de 16-dagen brief moeten de gevolgen worden genoemd wanneer er niet wordt betaald. Ook moet het bedrag aan incassokosten dat daarna verschuldigd is worden vermeld. Wanneer de tekst in de aanmaning niet goed staat omschreven, bestaat de kans dat bij een eventuele procedure de incassokosten worden afgewezen. Laat uw aanmaningen daarom via ons versturen.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende rentetypes. De wettelijke handelsrente, wettelijke rente en contractuele rente. De wettelijke rente geldt voor alle transacties die geen handelstransacties zijn. Dit is de rente die een schuldeiser op grond van de wet kan vorderen op een schuldenaar die niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen voldoet. De wettelijke handelsrente is van toepassing van alle handelstransacties. Per 01-07-2018 is de wettelijke handelsrente vastgesteld op 8%. Elke half jaar wordt de wettelijke handelsrente op Europees niveau vastgesteld. Contractuele rente is de rente die contractueel door partijen is vastgelegd als de geldende rente.

Incasseer uw facturen nu met de unieke Incasso 2.0 werkwijze! !