Incasso

Incasso is het vakgebied waarbinnen men zich bezighoudt met het innen van openstaande vorderingen.