Uw juridische partner.

Direct juridische begeleiding

Wilt u direct in contact komen met een ervaren jurist? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Direct juridische begeleiding

Wilt u direct in contact komen met een ervaren jurist? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Juridische begeleiding

Het is helaas niet altijd mogelijk een oplossing te bereiken met uw klant in de minnelijke fase. Wanneer wij alle stappen hebben doorlopen in de minnelijke fase (incasso) en nog steeds geen oplossing wordt behaald, kunnen wij het dossier via de rechtbank laten verlopen. Onderdeel van de Incasso 2.0 methode is dat er eerst uitvoerig inhoudelijk wordt gekeken naar de verhaalsmogelijkheden. Eén onze juristen inhoudelijk naar de zaak, voordat de stap naar de rechtbank wordt genomen. Uw ontvangt vervolgens een advies op maat. Wanneer de rechtszitting heeft plaatsgevonden en de uitspraak van de rechter (het vonnis) in uw voordeel is, kan uw factuur alsnog geïncasseerd worden.  

Juridische procedure

En het procederen.

Een juridische procedure kan een lang en ingewikkeld traject zijn. Het begint bij het uitbrengen van de dagvaarding. Afhankelijk van of de debiteur een conclusie van antwoord indient, wordt het vervolg bepaald. Een jurist van Debtt Legal staat u gedurende het gehele traject bij en informeert u tussentijds. In goed overleg worden vervolgacties gepland en genomen. De procedure bij de rechtbank bestaat uit vijf stappen. Onderstaand hebben wij deze stappen voor u omschreven.

Juridische stappen

Van start tot vonnis.

Om de procedure op te starten, dient de debiteur te worden gedagvaard. In deze dagvaarding wordt de eis gesteld en wordt de debiteur opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. 

verstop

De debiteur heeft de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te reageren op de dagvaarding, dit heet de Conclusie van Antwoord. Wanneer er niet schriftelijk wordt gereageerd en de debiteur verschijnt ook niet in de rechtbank, dan wordt de vordering bij verstek veroordeeld middels een verstekvonnis.

verstop

Wanneer de rechter van mening is dat er meer duidelijkheid benodigd is voor de zaak, wordt er gevraagd om dit op papier te zetten. Dit heet de Conclusie van Repliek (eisende partij) en de Conclusie van Dupliek (gedaagde partij).

verstop

Na de tweede schriftelijke ronde wordt er vaak een comparitie ingelast. Beide partijen dienen dan voor de rechter te verschijnen. De rechter heeft een aantal vragen welke beantwoord dienen te worden om opheldering te verkrijgen. Ook biedt de rechter een mogelijkheid aan om vooralsnog samen, dus zonder tussenkomst van een rechter, tot een oplossing te komen. Er wordt dan geen vonnis uitgesproken.

verstop

Wanneer de rechter een oordeel heeft, zal dit worden uitgesproken in de vorm van een vonnis. In dit vonnis staat de uitspraak van de rechter.

Lees meer

Vonnis behaald

Wat nu?

U heeft de procedure doorlopen en het vonnis is toegewezen, maar wat nu? Het betekent dat u twintig jaar de tijd heeft om de factuur te incasseren. Wij begrijpen heel goed dat dat niet de bedoeling is. Wanneer een vonnis is toegewezen, proberen wij de debiteur eerst nog te laten betalen. Weigert hij dit, dan zullen wij in samenwerking met onze gerechtsdeurwaarder overgaan tot executiemaatregelen.

Wat wij nog meer voor u kunnen betekenen.

Verbeteren van uw order-to-cash proces.

Wanneer u zakendoet met uw klant, is het belangrijk dat uw proces waterdicht is. Het order-to-cash proces is het gehele proces van orderverwerking tot betaling van de dienst of het product. Voert u de juiste werkzaamheden uit en sluiten de verschillende stappen naadloos op elkaar aan? Verstuurt u de juiste documenten en zijn deze juridisch in orde (denk bijvoorbeeld aan de offerte, overeenkomst, factuur en algemene voorwaarden)? Onze ervaren juristen voorzien u graag van passend advies. Een goed order-to-cash proces is namelijk van groot belang om wanbetaling te voorkomen en uw aansprakelijkheid uit te sluiten.

Juridisch advies.

Als ondernemer maar ook als particulier kunt u verzeild raken in een juridisch conflict of zakelijk geschil. Bij Debtt Legal adviseren wij u graag over uw rechten en plichten in de situatie waarin u zich bevindt. Wij vinden het belangrijk dat u kunt vertrouwen op een ervaren jurist die u op een heldere en begrijpelijke manier bijstaat.

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn een opsomming van vooraf gemaakte afspraken voor een bedrijf of organisatie. Hier worden onder andere de rechten en plichten van uw klanten vastgelegd. De algemene voorwaarden hebben als doel om de organisatie haar risico’s te beperken, dit zijn bijvoorbeeld aansprakelijkheidsbeperkingen.

Algemene voorwaarden hebben geen geldigheidsduur. Wel is de wet- en regelgeving constant in beweging. Daarom is het belangrijk dat u uw algemene voorwaarden jaarlijks laat controleren en aanpast waar nodig op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving.  Ook moet u rekening houden met het juist ‘ter hand stellen’ van de algemene voorwaarden.

Het opstellen en ter hand stellen van algemene voorwaarden is een enorme klus wanneer u niet beschikt over de juiste kennis. Het team van juristen bij Debtt Group ontzorgt u hierin graag. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor diverse sectoren en bedrijven. Wij helpen u daar graag bij!

Wat onze klanten zeggen.

Juridisch advies van een expert?

Wij staan voor u klaar.