Uw klant aanzetten tot betalen

Start met incasseren.
Neem contact op

Iedere ondernemer overkomt het weleens, een debiteur betaald zijn factuur niet. Maar hoe kunt u uw klant alsnog aanzetten tot het betalen van de factuur? Wij geven u graag een aantal tips.

Tip 1: Achterhaal de reden

Vaak zit er een verhaal of reden achter een onbetaalde factuur, het is dan ook belangrijk om dit te achterhalen en naar aanleiding daarvan te handelen. In sommige gevallen kan het zijn dat uw klant niet tevreden is over uw diensten of geleverde goederen. Dat dient dan op een adequate manier opgelost te worden.

De meest voorkomende reden is echter dat een klant financiële problemen heeft. Op dat moment kunt u ervoor kiezen om een betalingsregeling voor te stellen. Dit vergt echter wel extra aandacht vanuit uw zijde. Denk aan het bijhouden van de betaaldata en de controle op de gelden. U kunt er ook voor kiezen om een incassobureau in te schakelen. Bij Debtt krijgt de debiteur de gelegenheid om een betalingsregeling voor te stellen die wij (in overleg met u) accorderen en monitoren. Dit levert vaak alsnog een betaalde factuur op en dus een win-win situatie voor beide partijen.

Kortom; er zijn dus verschillende redenen waardoor een klant de factuur niet betaald, maar wees hierin realistisch en kritisch. Onderscheid de smoesjes van de gemeende verhalen en behoud zo een tevreden klantenkring.

Tip 2: Blijf coulant

Indien uw klant niet betaald levert dit vaak frustratie op binnen uw organisatie of onderneming. In theorie zou een factuur gericht aan een zakelijke relatie direct ter incasso gesteld kunnen worden, maar dat is niet heel klantvriendelijk. Blijf in eerste instantie coulant en contacteer de debiteur en vraag dan op een vriendelijke manier de factuur alsnog te voldoen. 

Immers kan het zijn dat de originele factuur nooit is aangekomen of vergeten is om te betalen. Hiermee stelt u de debiteur alsnog in de gelegenheid om de betaling te voldoen en in de meeste gevallen gebeurt dit dan ook.

Tip 3: Correcte communicatie

Uw klant is koning en dit wilt u zo houden. Hierin is de juiste communicatie belangrijk. Indien er telefonisch afspraken worden gemaakt is het verstandig om dit per mail of per brief te bevestigen. Zo kunnen u en uw klant dit altijd teruglezen en indien nodig daarop terugvallen. Mochten er naar aanleiding van het schrijven nog onduidelijkheden zijn dan valt daar snel op te reageren en weten beide partijen waar ze aan toe zijn.

Door op voorhand transparant te communiceren weet de klant waar hij aan toe is. Op het moment dat er een factuur verzonden wordt is het voor de debiteur dan ook gelijk duidelijk waar die vandaan komt. Als gevolg daarvan zal er vlotter een betaling van de factuur plaatsvinden.

Tip 4: Vooraf betalen

Om er zeker van te zijn dat u uw factuur (of een deel daarvan) betaald krijgt kunt u ook vragen om vooraf een (deel) betaling te voldoen. Op die manier weet u zeker dat de debiteur in het bezit is van liquide middelen en dus kan overgaan tot een betaling. Daarnaast heeft u dan ook een deel van de kosten gedekt voordat een product geleverd wordt of de werkzaamheden van start gaan.

Tip 5: Incasso 2.0

Heeft u alle tips opgevolgd en laat uw klant alsnog de betaling achterwege? Dan kunt u ervoor kiezen om alsnog een incassobureau in te schakelen. Indien u voor Debtt zou kiezen zetten wij onze incasso 2.0 methode in en gaan wij op geheel unieke wijze voor u aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen.

Bij Debtt staat innovatie en ontwikkeling hoog in het vaandel. Incasso 2.0 is dan ook gebaseerd op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Binnen de unieke werkwijze wordt er gebruik gemaakt van verschillende communicatie kanalen, waaronder social media en dus ook Whatsapp. Daarnaast heeft Debtt haar eigen tool ontwikkeld waarmee er een melding wordt verzonden naar de dossier behandelaar indien de debiteur online komt op Whatsapp. Door deze werkwijze toe te passen komen wij daadwerkelijk in contact met uw debiteur. Hierdoor kan er spoedig gehandeld worden om facturen alsnog betaald te krijgen.

Ons doel is dan ook; uw klant aanzetten tot betalen en daarmee ondernemend Nederland weer betaald laten krijgen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat hier uw reactie achter!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.