Missie & visie.

Op weg naar de top.

Onze missie

De debiteurenstand van onze opdrachtgevers verlagen.

Debtt Group heeft als missie de debiteurenstand van onze opdrachtgevers te verlagen. De vier verschillende bedrijven binnen de Debtt Group houden zich ieder met hun eigen expertise bezig, maar hebben allemaal dezelfde missie.
Debtt-visie

Onze visie

Waar Debtt naar streeft.

Momenteel is de Debtt Group een top 10 speler binnen credit management. De visie van Debtt Group is om te groeien naar de top 3 van Nederland. Wij willen nog meer opdrachtgevers helpen om hun debiteurensaldo omlaag te krijgen én te houden!

Onze kernwaarden.

De dienstverlening binnen Debtt Group is gebaseerd op vier kernwaarden:  partnership, snelheid, communicatie en innovatie.

Partnership

Debtt Group streeft naar een langdurige samenwerking, waarin wij samen met u kijken naar dienstverlening op maat. Onze kennis en knowhow van credit management delen wij graag met u. Door betrokken te blijven bij uw gehele credit management proces, kunnen wij uw onbetaalde facturen zoveel mogelijk voorkomen.

Snelheid

Wij zorgen ervoor dat binnen 2 uur na het aanleveren van uw zaak, deze in behandeling is genomen. Het eerste contact met uw klant is dan al gelegd! Want hoe eerder wij in contact treden met uw debiteur, hoe groter de kans dat er een oplossing wordt bereikt.

Ook in de financiële afwikkeling van uw dossier staat snelheid centraal. Vandaag geïncasseerd, is morgen op uw rekening!

Communicatie

Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Daarom communiceren wij altijd open en transparant met u. En om u te betrekken in ons incassoproces, wordt u via het online klantenportaal voortdurend voorzien van updates en onze uitgevoerde acties.

Innovatie

Wij maken gebruik van de nieuwste technologische innovaties en ontwikkelingen om onze dienstverlening te optimaliseren. Altijd met het oog op resultaat en transparante communicatie, zodat wij nóg sneller in contact kunnen treden met uw klanten!

De traditionele incasso werkwijze is in het huidige tijdperk erg achterhaald, en daarom zetten wij vol in op innovatie.