Partners Debtt Group

Voor maximaal resultaat.

Samenwerken voor maximaal resultaat.

Debtt Group heeft verschillende partners aan zich gebonden die met hun specialisme een verlengde vormen voor onze organisatie. De verschillende samenwerkingen hebben (voornamelijk) betrekking tot het voeren van juridische procedures en het aanvragen van faillissementen.

Wanneer een van uw dossiers in aanmerking komt voor vervolgstappen, wordt op basis van een aantal criteria uw dossier aangedragen bij een van onze partners. Om onduidelijkheden te voorkomen loopt het contact over de inhoud van de dossiers vanaf dat moment ook rechtstreeks via de partner(s). 

Onze partners.

Wiggers Van Meggelen gerechtsdeurwaarders

Wiggers van Meggelen Incasso en Gerechtsdeurwaarders in het Achterhoekse Zutphen bestaat al sinds 1990 en is sindsdien snel gegroeid. Debtt Group werkt reeds jaren samen met Wiggers van Meggelen als het gaat om ambtelijke handelingen bij juridische procedures.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman

Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen is opgericht in 1987 door M. (Marinus) Karreman. Het kantoor is sinds die tijd uitgebouwd tot een professionele deurwaardersorganisatie. Karreman verzorgt de uitvoering en begeleiding bij juridische procedures vanuit Debtt Group.

Schuit Polak Van den Hout Advocaten

Debtt Group werkt reeds jarenlang samen met Schuit Polak Van den Hout Advocaten. Zij verzorgen onder andere faillissementsaanvragen, maar voeren ook de comparities bij juridische procedures. Zo wordt u te allen tijde bijgestaand door een ervaren advocaat. 

Veel gestelde vragen.

Alvorens een juridische procedure wordt opgestart, wordt er een advies verstrekt omtrent de mogelijke vervolgstappen. Wanneer de juridische procedure in gang wordt gezet ontvangt een van onze deurwaarder partners alle dossierinformatie en gaan zij een dagvaarding opmaken welke u in concept ontvangt. Zodra dit concept akkoord wordt bevonden, wordt deze betekent aan de debiteur. Het vervolg van de procedure kent verschillende wendingen. Voor meer hierover kunt u terecht op https://debtt.com/juridische-begeleiding/

De duur van een juridische procedure is afhankelijk van het verweer van de wederpartij. Wanneer er geen verweer wordt gevoerd, kan het zijn dat een procedure na circa 4 tot 8 weken eindigt en wordt gesloten met een verstekvonnis. Als er wel verweer wordt gevoerd, neemt een juridische procedure al snel veel tijd in beslag. De totale duur van een juridische procedure kan oplopen tot één á twee jaar. Dit verschilt per situatie. 

Voor het op juiste wijze kunnen opstellen van een dagvaarding is het van belang dat alle belanghebbende stukken en correspondentie bij ons aanwezig is. Hierbij kunt u denken aan openstaande facturen, herinneringen & aanmaningen, mailcorrespondentie maar ook alle WhatsApp communicatie. Mocht de debiteur verweer hebben gevoerd, is het ook van belang dat wij dit verweer in ons bezit hebben zodat hier op voorhand op in kan worden gespeeld. 


Wanneer er een product is opgeleverd (bijvoorbeeld in de bouw), is beeldmateriaal ook belangrijk. Heeft u dus bijvoorbeeld foto's van een oplevering? Stuur deze dan ook altijd mee. Bij het starten van een procedure zal er ook altijd gekeken worden naar welke stukken aanwezig zijn, en wat wij nog nodig hebben om de dagvaarding volledig te maken. 

Wanneer er stukken ontbreken vraagt de samenwerkende partner u om aanvullende stukken. Deze zijn nodig om de dagvaarding volledig te maken. Wanneer u deze niet aanlevert ontvangt u reminders om deze stukken toch aan te leveren. Als deze niet worden aangeleverd, zal de juridische procedure niet door worden gezet.

Indien er een comparitie van partijen plaatsvindt is het mogelijk om zelf naar de rechtbank te gaan. Vanuit Debtt Group adviseren wij om een advocaat mee te nemen naar de zitting. Onze vaste partner hiervoor is SPH Advocaten. Zij hebben jarenlange ervaring in het voeren van comparities en weten hoe zij uw zaak zo goed mogelijk kunnen behartigen. 

De communicatie ontvangt u rechtstreeks vanuit onze partner. Desalniettemin kunt u ook altijd in ons klantenportaal terecht waar de statussen worden bijgewerkt. Het kan zijn dat gedurende een juridische procedure u enige tijd niks van ons (of onze partner) verneemt. Dit is afhankelijk van de loop van de procedure. Soms is het aan de wederpartij om de rechter te antwoorden wat tot wel twee maanden in beslag kan nemen. In die tussentijd hebben wij dus geen verdere updates beschikbaar. Wilt u weten wat de huidige stand van zaken is? Dan kunt u te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de deurwaarder of met Debtt Group. 

Na het verkrijgen van uw akkoord op de dagvaarding wordt deze binnen twee tot vier weken betekent aan de debiteur. De zittingsdag volgt daarna binnen twee tot vier weken. 

Bij een juridische procedure heeft u te maken met (minimaal) twee soorten kosten. Dit zijn griffiekosten en behandelingskosten.

Griffiekosten
Griffiekosten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Dit heet griffierecht. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van het soort zaak. de kosten kunt u hier inzien: Kosten griffierecht

De kosten van het griffierecht zijn verhaalbaar op de debiteur bij een toegewezen vonnis.

Behandelingskosten
Onder behandelingskosten valt onder andere het opmaken en betekenen van de dagvaarding, het reageren op de Conclusie van Antwoord en Conclusie van Dupliek en het executeren van het vonnis inclusief beslaglegging. Kortom, een volledig pakket. Bij het opstarten van een juridische procedure ontvangt u aanvullende informatie hierover.

Zodra het vonnis is uitgesproken en betekend aan de debiteur, kunnen executiemaatregelen worden genomen. Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan loonbeslag, beslag op roerende zaken of derdenbeslag.
Welke maatregel(en) het meeste effect geeft dient per zaak te worden bekeken. Dit doet de deurwaarder.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag middels onderstaand formulier. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Heeft uw vraag spoed? Neem dan contact met ons op.