Gerechtsdeur­waarder­skantoor Karreman

Partner van Debtt.

Samenwerking tussen Gerechtsdeur­waarderskantoor Karreman & Debtt Group.

Debtt Group heeft een samenwerking met Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman. Met deze samenwerking biedt Debtt Group een gewaarborgde partner waarvan u dezelfde kwaliteit kan en mag verwachten als van Debtt Group. Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman neemt de ambtshandelingen voor Debtt Group uit handen en neemt rechtstreeks contact op met onze opdrachtgevers om de lijnen zo kort mogelijk te houden.

Naast de rechtstreekse lijnen met de deurwaarder worden ook alle stappen van de deurwaarder geregistreerd in ons online klantenportaal. Is u iets onduidelijk of heeft u toch nog aanvullende vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de deurwaarder. Mocht uw voorkeur uitgaan naar contact met Debtt Group, is dat uiteraard ook altijd mogelijk. Wij staan u graag te woord! 

Wat doet Karreman voor Debtt Group.

Deurwaarders worden ingeschakeld op het moment dat uw (ex-)klant geen gehoor geeft aan verstuurde sommaties. Na overleg met u kan de stap naar een deurwaarder worden gemaakt om het dossier door een rechter te laten beoordelen en een rechterlijke uitspraak te verkrijgen. De deurwaarder stelt hiervoor een dagvaarding op en betekent deze aan de (ex-)klant. Hierna volgen verschillende juridische stappen. De deurwaarder zorgt dat alle stukken gereed zijn en er schiftelijk wordt gereageerd op eventueel verweer. Na het verkrijgen van een vonnis kan er over worden gegaan op beslaglegging. Niet altijd is er direct verhaalsmogelijkheid, maar een vonnis is 20 jaar lang opeisbaar. Elk dossier is hierin uniek en kent een eigen verhaal. Enkele van de activiteiten van de deurwaarder zijn:

 • Dagvaarding betekenen
 • Vonnis betekenen
 • Vonnis executeren
 • Beslag leggen op bankrekening
 • Beslag leggen op huwelijksgoederengemeenschap
 • Beslag leggen op inboedel
 • Beslag leggen op loon of uitkering
 • Beslag leggen op voertuig
 • Beslag leggen op woning
 • Gerechtelijke inbewaringgeving
 • Gijzeling
 • Ontruiming van woning of bedrijfspand
 • Proces-verbaal van constatering
 • Sommatie-exploot betekenen
 • Stuitingsexploot betekenen
 • Verhaal alimentatie
 • Verzoekschrift betekenen
 • Deurwaardersveiling

Contact opnemen met Karreman.

Om misverstanden te voorkomen hebben Debtt Group en Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman haar samenwerking verder uitgebreid en wordt de mogelijkheid geboden om rechtstreeks contact op te nemen met de deurwaarder over uw dossier. De deurwaarder zal ook rechtstreeks contact opnemen met u over uw dossier. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij nog aanvullende stukken vanuit u nodig hebben voor het opstellen van de dagvaarding. U kunt contact opnemen met Gerechtsdeurwaarderskantoor Karreman via de onderstaande gegevens:

Veel gestelde vragen.

Alvorens een juridische procedure wordt opgestart, wordt er een advies verstrekt omtrent de mogelijke vervolgstappen. Wanneer de juridische procedure in gang wordt gezet ontvangt een van onze deurwaarder partners alle dossierinformatie en gaan zij een dagvaarding opmaken welke u in concept ontvangt. Zodra dit concept akkoord wordt bevonden, wordt deze betekent aan de debiteur. Het vervolg van de procedure kent verschillende wendingen. Voor meer hierover kunt u terecht op https://debtt.com/juridische-begeleiding/

De duur van een juridische procedure is afhankelijk van het verweer van de wederpartij. Wanneer er geen verweer wordt gevoerd, kan het zijn dat een procedure na circa 4 tot 8 weken eindigt en wordt gesloten met een verstekvonnis. Als er wel verweer wordt gevoerd, neemt een juridische procedure al snel veel tijd in beslag. De totale duur van een juridische procedure kan oplopen tot één á twee jaar. Dit verschilt per situatie. 

Voor het op juiste wijze kunnen opstellen van een dagvaarding is het van belang dat alle belanghebbende stukken en correspondentie bij ons aanwezig is. Hierbij kunt u denken aan openstaande facturen, herinneringen & aanmaningen, mailcorrespondentie maar ook alle WhatsApp communicatie. Mocht de debiteur verweer hebben gevoerd, is het ook van belang dat wij dit verweer in ons bezit hebben zodat hier op voorhand op in kan worden gespeeld. 


Wanneer er een product is opgeleverd (bijvoorbeeld in de bouw), is beeldmateriaal ook belangrijk. Heeft u dus bijvoorbeeld foto's van een oplevering? Stuur deze dan ook altijd mee. Bij het starten van een procedure zal er ook altijd gekeken worden naar welke stukken aanwezig zijn, en wat wij nog nodig hebben om de dagvaarding volledig te maken. 

Wanneer er stukken ontbreken vraagt de samenwerkende partner u om aanvullende stukken. Deze zijn nodig om de dagvaarding volledig te maken. Wanneer u deze niet aanlevert ontvangt u reminders om deze stukken toch aan te leveren. Als deze niet worden aangeleverd, zal de juridische procedure niet door worden gezet.

Indien er een comparitie van partijen plaatsvindt is het mogelijk om zelf naar de rechtbank te gaan. Vanuit Debtt Group adviseren wij om een advocaat mee te nemen naar de zitting. Onze vaste partner hiervoor is SPH Advocaten. Zij hebben jarenlange ervaring in het voeren van comparities en weten hoe zij uw zaak zo goed mogelijk kunnen behartigen. 

De communicatie ontvangt u rechtstreeks vanuit onze partner. Desalniettemin kunt u ook altijd in ons klantenportaal terecht waar de statussen worden bijgewerkt. Het kan zijn dat gedurende een juridische procedure u enige tijd niks van ons (of onze partner) verneemt. Dit is afhankelijk van de loop van de procedure. Soms is het aan de wederpartij om de rechter te antwoorden wat tot wel twee maanden in beslag kan nemen. In die tussentijd hebben wij dus geen verdere updates beschikbaar. Wilt u weten wat de huidige stand van zaken is? Dan kunt u te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met de deurwaarder of met Debtt Group. 

Na het verkrijgen van uw akkoord op de dagvaarding wordt deze binnen twee tot vier weken betekent aan de debiteur. De zittingsdag volgt daarna binnen twee tot vier weken. 

Bij een juridische procedure heeft u te maken met (minimaal) twee soorten kosten. Dit zijn griffiekosten en behandelingskosten.

Griffiekosten
Griffiekosten zijn de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter. Dit heet griffierecht. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van het soort zaak. de kosten kunt u hier inzien: Kosten griffierecht

De kosten van het griffierecht zijn verhaalbaar op de debiteur bij een toegewezen vonnis.

Behandelingskosten
Onder behandelingskosten valt onder andere het opmaken en betekenen van de dagvaarding, het reageren op de Conclusie van Antwoord en Conclusie van Dupliek en het executeren van het vonnis inclusief beslaglegging. Kortom, een volledig pakket. Bij het opstarten van een juridische procedure ontvangt u aanvullende informatie hierover.

Zodra het vonnis is uitgesproken en betekend aan de debiteur, kunnen executiemaatregelen worden genomen. Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan loonbeslag, beslag op roerende zaken of derdenbeslag.
Welke maatregel(en) het meeste effect geeft dient per zaak te worden bekeken. Dit doet de deurwaarder.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag middels onderstaand formulier. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Heeft uw vraag spoed? Neem dan contact met ons op.