Schuit Polak Van den Hout Advocaten

Partner van Debtt.

Samenwerking Schuit Polak Van den Hout Advocaten & Debtt Group.

Debtt Group heeft een samenwerking met Schuit Polak Van den Hout Advocaten. Met deze samenwerking biedt Debtt Group een gewaarborgde partner waarvan u dezelfde kwaliteit kan en mag verwachten als van Debtt Group. Schuit Polak Van den Hout Advocaten verzorgt onder andere failissementsaanvragen een de waarneming van comparities. Er is een rechtstreekse contactlijn tussen Schuit Polak Van den Hout Advocaten en onze opdrachtgever om de communicatielijn zo kort mogelijk te houden.

Naast de rechtstreekse lijnen met de advocaat worden ook alle stappen van de deurwaarder geregistreerd in ons online klantenportaal. Is u iets onduidelijk of heeft u toch nog aanvullende vragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de advocaat. Mocht uw voorkeur uitgaan naar contact met Debtt Group, is dat uiteraard ook altijd mogelijk. Wij staan u graag te woord!

Wat doet Schuit Polak Van den Hout Advocaten voor Debtt Group.

Schuit Polak Van den Hout Advocaten is een vaste partner van Debtt Group en wordt ingeschakeld voor verschillende activiteiten. De voornaamste activiteiten waarvoor Schuit Polak Van den Hout Advocaten wordt ingeschakeld door Debtt Group betreft het aanvragen van faillissementen en/of het voeren van comparities. Voor het aanvragen van een faillissement is een advocaat benodigd. Het verzoek tot faillietverklaring moet namelijk ondertekend worden door een advocaat. Daarnaast moet de advocaat ook aanwezig zijn in de rechtbank wanneer de zaak wordt behandeld. Tijdens een juridische procedure kan er een comparitie palatsvinden waarbij de gedagde en de eiser beide aanwezig dienen te zijn. Bij Debtt Group bieden wij de mogelijkheid aan onze klanten om bij de comparitie gebruik te maken van een advocaat met jarenlange ervaring in het voeren van comparities. 

  • Faillissementsaanvragen

  • Comparities

Contact opnemen met Schuit Polak Van den Hout Advocaten .

Om misverstanden te voorkomen hebben Debtt Group en Schuit Polak Van den Hout Advocaten haar samenwerking verder uitgebreid en wordt de mogelijkheid geboden om rechtstreeks contact op te nemen met de advocaat over uw dossier. De advocaat zal ook rechtstreeks contact opnemen met u over uw dossier. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat zij nog aanvullende stukken vanuit u nodig hebben voor het aanvragen van een faillissement of voor het voeren van de comparitie. U kunt contact opnemen met Schuit Polak Van den Hout Advocaten via de onderstaande gegevens:

Veel gestelde vragen.

Tijdens een comparitie kunnen partijen zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit houdt in dat een advocaat meegaat naar de zitting en daar namens een partij het gesprek voert met de andere partij. Een partij kan er ook voor kiezen zichzelf te vertegenwoordigen. Als u ervoor kiest om een advocaat in te schakelen hoeft u zelf niet aanwezig te zijn op de zitting. Uiteraard kunt u ook samen met de advocaat verschijnen op de zitting.

Wanneer een faillissementsaanvraag wordt gepersisteerd, wordt er een curator aangesteld. De curator inventariseert alle baten en lasten en brengt dit in kaart. Afhankelijk van de boedel worden schuldeisers uitbetaald.

De duur van een faillissement varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Pas als de curator al zijn taken heeft afgerond (zoals de verkoop van alle bezittingen, het innen van de debiteuren en het verrichten van onderzoek naar het ontstaan van het faillissement) volgt de afwikkeling. 

Om het faillissement van een schuldenaar, zoals een B.V., aan te vragen, gelden de volgende vereisten:
De aanvrager (verzoeker) dient een opeisbare vordering op de schuldenaar te hebben. Van deze vordering moet summierlijk (dat wil zeggen na een eenvoudig onderzoek door de rechter) blijken;
Er dient nog minimaal één andere schuld aanwezig te zijn. Dit heet de steunvordering. Ter zitting moet het bestaan van deze vordering(en) summierlijk blijken. Deze steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn, maar de aanvrager moet wel stellen en bewijzen dat de debiteur is opgehouden te betalen;
Eén van de vorderingen onder 1 of 2 moet opeisbaar zijn op het moment van de faillissementsaanvraag;<br>
De rechter moet van oordeel zijn dat de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is opgehouden met betalen. Bij dit oordeel spelen alle omstandigheden van het geval mee.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag middels onderstaand formulier. Wij proberen uw vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Heeft uw vraag spoed? Neem dan contact met ons op.