Procederen

Een stap naar de rechter.

Vonnis behalen.
Neem contact op

Wat is procederen?

Als al het andere niet meer werkt.

In sommige gevallen is een stap naar de rechter onoverkomelijk. De debiteur wenst op geen enkele manier een oplossing aan te gaan binnen het minnelijke incassotraject. Verder doorgaan biedt dan ook geen effect. Voordat Debtt u adviseert om te procederen, zal een jurist het dossier altijd doornemen. Wanneer u akkoord bent en wenst te procederen, worden er een aantal stappen in gang gezet.

Juridische stappen

Van start tot vonnis.

Om de procedure op te starten, dient de debiteur te worden gedagvaard. In deze dagvaarding wordt de eis gesteld en wordt de debiteur opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. 

Lees meer

De debiteur heeft de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te reageren op de dagvaarding, dit heet de Conclusie van Antwoord. Wanneer er niet schriftelijk wordt gereageerd en de debiteur verschijnt ook niet in de rechtbank, dan wordt de vordering bij verstek veroordeeld middels een verstekvonnis.

Lees meer

Wanneer de rechter van mening is dat er meer duidelijkheid benodigd is voor de zaak, wordt er gevraagd om dit op papier te zetten. Dit heet de Conclusie van Repliek (eisende partij) en de Conclusie van Dupliek (gedaagde partij).

Lees meer

Na de tweede schriftelijke ronde wordt er vaak een comparitie ingelast. Beide partijen dienen dan voor de rechter te verschijnen. De rechter heeft een aantal vragen welke beantwoord dienen te worden om opheldering te verkrijgen. Ook biedt de rechter een mogelijkheid aan om vooralsnog samen, dus zonder tussenkomst van een rechter, tot een oplossing te komen. Er wordt dan geen vonnis uitgesproken.

Lees meer

Wanneer de rechter een oordeel heeft, zal dit worden uitgesproken in de vorm van een vonnis. In dit vonnis staat de uitspraak van de rechter.

Lees meer

Stappen

Stap voor stap.

Om de procedure op te starten, dient de debiteur te worden gedagvaard. In deze dagvaarding wordt de eis gesteld en wordt de debiteur opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. 

Lees meer

De debiteur heeft de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling te reageren op de dagvaarding, dit heet de Conclusie van Antwoord. Wanneer er niet schriftelijk wordt gereageerd en de debiteur verschijnt ook niet in de rechtbank, dan wordt de vordering bij verstek veroordeeld middels een verstekvonnis.

Lees meer

Wanneer de rechter van mening is dat er meer duidelijkheid benodigd is voor de zaak, wordt er gevraagd om dit op papier te zetten. Dit heet de Conclusie van Repliek (eisende partij) en de Conclusie van Dupliek (gedaagde partij).

Lees meer

Na de tweede schriftelijke ronde wordt er vaak een comparitie ingelast. Beide partijen dienen dan voor de rechter te verschijnen. De rechter heeft een aantal vragen welke beantwoord dienen te worden om opheldering te verkrijgen. Ook biedt de rechter een mogelijkheid aan om vooralsnog samen, dus zonder tussenkomst van een rechter, tot een oplossing te komen. Er wordt dan geen vonnis uitgesproken.

Lees meer

Wanneer de rechter een oordeel heeft, zal dit worden uitgesproken in de vorm van een vonnis. In dit vonnis staat de uitspraak van de rechter.

Lees meer

Vonnis behaald

Wat nu?

U heeft de procedure doorlopen en het vonnis is toegewezen, maar wat nu? Het betekent dat u twintig jaar de tijd heeft om de factuur te incasseren. Wij begrijpen heel goed, dat dat niet de bedoeling is. Wanneer een vonnis is toegewezen, is er de mogelijkheid om over te gaan tot executiemaatregelen. Samen met één van de samenwerkende deurwaarders van Debtt wordt onderzocht of dit het gewenste effect zal leveren en wordt vervolgens een voorstel aan u gedaan.

Ervaren juristen

Aan uw zijde.

De juristen van Debtt hebben geruime ervaring met het procederen in de rechtbank. Wij zullen u te allen tijde adviseren om onze juristen mee te nemen naar de comparitie. Niet alleen hebben zij ervaring met de gang van zaken hier, maar ook komen er veel juridische termen ter sprake waar u wellicht niet bekend mee bent. Niet alleen tijdens de comparitie is een jurist aan uw zijde van belang, maar gedurende het gehele traject.

Wat onze klanten zeggen.

Vonnis behalen?

Wij staan voor u klaar.

Incasseer uw facturen nu met de unieke Incasso 2.0 werkwijze! !